Akademia maratonu

Religia w szkole – za i przeciw

www.52um.pl

Dyskusja tocząca się wokół religii w szkołach nabrała na sile szczególnie w ostatnich latach. Wiele osób chce bowiem, aby kraj był faktycznie świecki i stara się usunąć obowiązek nauki religii. Warto pamiętać o tym, że religia nie zawsze była w szkole. Wróciła ona do niej w 1991 i z czasem udało jej się wpisać w kanon edukacji szkolnej. Już w poprzednim wieku zapewniano osoby, które nie chciały na nią uczęszczać o możliwości korzystania z zajęć etyki. Tak jak i dziś, w wielu przypadkach nie miało to jednak w ogóle miejsca. Religia stała się zatem stopniowo przymusem, także dla osób niewierzących.

Niechodzenie na nią mogło powodować niewygodne okienka w zajęciach, a co gorsze stygmatyzację. Przez restrykcyjny obowiązek chodzenia na religię, powstał pierwszy podział na lepszych i gorszych. Ci, którzy z niej zrezygnowali byli niezrozumiani, bagatelizowani i niekiedy poddawaniu społecznemu linczowi. Obecność religii w szkołach jest również zastanawiająca również pod względem tego, ile godzin się na nią poświęca. Czymś absurdalnym wydaje się bowiem, fakt, że w gimnazjum czy liceum ilość lekcji religii może równać się z fizyką, chemią czy też historią. Trudno mieć nadzieję na dobrze wykształcone społeczeństwo, kiedy braki w wiedzy i zaniedbania odbywają się już na wczesnym etapie dorastania. Zmuszanie do uczęszczania na lekcje religii może mieć odwrotny skutek, aniżeli dobrowolność.

W wielu przypadkach osoby wierzące chodzące na ten przedmiot zaczynają go postrzegać tylko w postaci zajęć. Przez to osłabia się ich wiara, duchowość, a w codziennym życiu brak jest miejsca na refleksję. Inną kwestią jest też ta, dotycząca nauczania religii. Bardzo często lekcje te przeprowadzane są na bardzo niskim poziomie, archaiczne i zwyczajnie nieatrakcyjnie dla młodzieży.

Dlaczego religia powinna zostać w kanonie przedmiotów szkolnych?

Tym, co wyróżnia religię na tle innych zajęć jest przede wszystkim jej przedmiot. Jest nim bowiem wiara, która dzięki tym lekcjom może się umacniać oraz krzewić wśród nowych wyznawców. Nauczanie o Chrystusie ma zatem sposobność dotrzeć do większej liczby osób, co być może nie byłoby możliwe w inny sposób.

Osoby prowadzące religię – księża, siostry i katecheci – są zwykle bardzo dobrze wykształceni, stąd też mogą służyć dzieciom i młodzieży pomocą oraz radą. Emanują oni zaufaniem, a także są dobrymi słuchaczami, co dla nastolatków jest niezwykle istotne. Lekcje religii pozwalają duchownym na aktualny wgląd w stan moralny ludzi. Widzą z jakimi dziećmi i młodzieżą mają do czynienia, a dzięki temu mogą podejmować określone działania. Diagnozując potrzeby wiernych czy też osób niezwiązanych z Kościołem, mają szansę na jego umocnienie i powiększenie. Warto też zaznaczyć, że religia przydaje się do promocji rekolekcji, akcji przykościelnych oraz grup parafialnych. Daje zatem gotowe sposoby, by samemu pogłębiać swoją wiarę na przeróżne sposoby.

izomaltuloza okulary z wymiennymi soczewkami