Akademia maratonu

Kilka interesujących faktów na temat świadków Jehowy

navigacja.city-traffic.com.pl

Świadkowie Jehowy, a właściwie Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy to związek wyznaniowy, który głosi że jedynym bogiem jest Jehowa (Jahwe). Znani są oni przede wszystkim ze swojej szerokiej działalności ewangelizacyjnej oraz nieodpłatnego rozpowszechniania swoich publikacji. Ich wiara czerpie wiele z katolicyzmu, jednakże pod wieloma względami także się od niego różni. Interesującym elementem wierzeń świadków Jehowy jest to, iż wierzą oni, że do nieba zostanie przez Boga wziętych jedynie sto czterdzieści cztery tysięcy najlepszy ludzi. W porównaniu do katolicyzmu nie jest to zbyt kusząca perspektywa, ponieważ zakłada, że grono zbawionych będzie niezwykle wąskie i egalitarne. Warto jednak wiedzieć, że świadkowie Jehowy rozróżniają dwie możliwości po śmierci – trafienie do nieba lub nieśmiertelność. W związku z tym bycie poza kręgiem szczęśliwców trafiających do nieba nie wydaje się już takie straszne i pesymistyczne. Dla większości Polaków rok 1914 kojarzy się zdecydowanie z rozpoczęciem pierwszej wojny światowej. Świadkowie Jehowy wskazują jednak na inne zgoła bardziej doniosłe wydarzenie, jakie miało wtedy miejsce, mianowicie wygnanie szatana z nieba. Uważają oni, że właśnie od tego momentu rządy w niebie objął Jezus, z nadzieją przekazania ich Bogu po ostatecznym Armagedonie. Tym, co jest niezwykle charakterystyczne dla wyznawców tej wiary jest również to, że mają oni zakaz oddawania czci symbolom narodowym oraz służenia w wojsku. Uzasadniają to tym, że ich głównym celem jest służba i podporządkowanie się Bogu, a nie elementom świata ziemskiego.

W związku z tym nie ma możliwości spotkania świadka Jehowy na patriotycznej demonstracji czy też wojskowym poligonie.

Czym zaskakują nas świadkowie Jehowy?

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych zasad tego wyznania jest zakaz transfuzji krwi. Jest on o tyle problematyczny, że w wielu przypadkach powoduje po prostu śmierć. Wyznawcy Jehowy powołują się na konkretne cytaty Starego Testamentu, które traktują bardzo dosłownie. Katolicyzm ma do nich o wiele bardziej luźny stosunek, ponieważ wielu elementom tego pisma nadaje znaczenie symboliczne. Kolejna różnicą między tymi dwoma wyznaniami jest to, że inaczej postrzegają one postać Jezusa i Boga. Świadkowie Jehowy wierzą w osobne istnienie każdego z nich, natomiast katolicy utożsamiają ich jako jedną osobę w kilku postaciach. Powoduje to, że niezwykle kontrowersyjne jest zaliczanie wyznawców Jehowy do grona chrześcijan, nad czym religioznawcy dyskutują do dziś. Świadkowie Jehowy wierzą w zmartwychwstanie Jezusa, jednakże nie obchodzą Wielkanocy. Uważają oni bowiem, że celebrowanie tego święta nie ma realnych podstaw biblijnych. W tym celu powołują się na słowa Jezusa, który nakazywał obchodzenie swojej śmierci, a nie zmartwychwstania. Poza tym, poddają krytyce także formę w jakiej katolicy obchodzą Wielkanoc.

Zarzucają im między innymi wzorowanie się na zwyczajach, mających swoje korzenie w starożytnych obrzędach płodności.

fishki deskorolki https://www.pencopolska.pl/blog/pulap-tlenowy-vo2max-co-to-wlasciwie-jest/